Simara

A website dedicated to Simara Island, Corcuera, Romblon, Philippines

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

Simara Island - A Volcano

E-mail Print PDF

SIMARA ISLAND - A VOLCANO
by Gilbert Fajiculay
E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

Gilbert Fajiculay

Looking at a list of hundreds of inactive volcanoes in the Philippines, I found that Romblon province has five of them. These are all located in the Maghali District. And they are: Simara Island, Banton Island, Maestre de Campo (now Sibale Is.), and the Dos Hermanas islands of Carlota and Isabela.

 

The highest inactive volcano, Banton, rises to 1,967 feet above sea level while the lowest is Carlota at 162 feet above sea level. Simara island rises to 755 feet from the sea.

Last Updated on Wednesday, 25 March 2009 04:45
 


Page 11 of 11

Noticeboard

Noticeboard

Noticeboard is now available. If you want to post announcements here in simara website, just click the Contact Us and send your message.

Login Form


ShoutBox

Latest Message: 6 years, 9 months ago
 • [ako]: adyangey
 • [ilam]: ito ang malupit, maabot ka adlaw siguro nak pati mapangahoy ay abay an it permit. heheheh, taas IRA, taas sahod ng dept. head, pero ung mababa posisyon maretire yangey ya nataas ka suweldo. aus BIG 4 ba o big 5?
 • [ilam]: kararamong ingbabadaran nak ya ra gihuhumana. lighting, building, sanitary, ag kung nio nio pang permit pero ya ra inspiksyon. di ba dapat inspiksyon anay bago badar.
 • [ilam]: ilam asing tuyar. ingwat inspeksyon permit nak ingbabadaran kada tuig ay ya ra gi iinspiksyon kaling hali sa engnring department.
 • [ilam]: pagptrabaho it lgu nak di budget sa materyales abang rali ka baybay, pero pagmapahuman ka it bayay sa kahihirap ka baybay mabay an it permit, ilam pa. dapat kinang baybay ay marali ka relis it permit sa pamuloyo dahil indi ra kina kabaoy sa ibang lugar. alangan nak ka baoy it bayabay ay sa banton???? tsar kinang ptrbaho it munisipyo o mag nabibid nk proyekto imaw it indi dapat magbaoy sa simara it
 • [ilam]: ilam talaga
 • [ilam]: pero ka bakay it graba ay 30 ka usang kostal it ato engineer. ilam yang kung pila sa klarong program. hahahahaha:D
 • [ilam]: asing pati mapukpuk it graba ya ipabay un it permit, ilam pa
 • [harem f. fajuta]: dapat ay updated kad ato mga balita ag litrato sa mga nangyayari sa ato palangga nak isla . tuyar halimbawa sa isyu nak pagtaas it buhis it mga tawo. Dapat ay makialam kitang tanan kung tma kali o mali. Indi dapat kita maging bulag sa mga nangyayari sa ato isla. kaluluoy kag mga tawo. Kung sa ako parti ay medjo sobra sobrang taas. Igwa ako Comparison sa mga banwa sa probiinsya it Romblon. Pay s
 • [alex]: http://s3.amazonaws.com/bookdatabase/index.html
 • [alex]: hi
 • [ambring]: suffrage - pakibasa/comment reli sa forum - maramong salamat!
 • [Gilbert]: Joining you all Simaranhons in the observance of this Holy Week. Happy Easter sa tanang Kasimanwa.
 • [ambring]: Simara SEED - Secondary Education Eventful Day! Mam Lucin, wayang gador balita halin sa imo...
 • [ambring]: kapwa alumni, kapwa simaranhon, nio ka balita tungor sa February 2 - Simara "SEED", ag February 3, Simara/Corcuera Independence Day from Banton!?
 • [ambring]: TAMA RA - Travelers Advocacy on M
 • [ambring]: forum: kindly put in your input re "TAMA RA"...
 • [ambring]: Blessful and blissful 2013 ...
 • [dave manzalay]: Merry Christmas mga kasimanwa!
 • [ambring]: maramong salamat nak gador sa inro sanrok...

Guests are shown between [].

Who's Online

We have 37 guests online

Polls