Simara

A website dedicated to Simara Island, Corcuera, Romblon, Philippines

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

Corcuera Romblon : List of Candidates

E-mail Print PDF

LIST OF CANDIDATES FOR LOCAL POSITIONS

For the May 13, 2013 Elections

 

Last Updated on Sunday, 07 October 2012 01:37
 

Back at home, recalling memories

E-mail Print PDF

Back at home, recalling memories

By Julius Cesar F. Morada

 

I was inspired to write this essay by a Simaranhon, my native fellowman, who wrote an article in a website. I thought that it was better to express your love to you native land in writing an essay that to just comment what the others have said about it. When I’m planning to write this, I have remembered my past days that was full of love, hatred, success, and failure. Those days, I have said to myself, have constructed me to become a better person. As the time passed, I have visited those memories I have collected in my stay at there like my spent time with my neighborhood, classmates, teacher, and to my crush.

Last Updated on Friday, 20 January 2012 09:59
 

Pagsubat Taon 01 - No. 1

E-mail Print PDF

Pagsubat  

Ang pahayagan ng lokal na pamahalaan ng Corcuera 
Taon 1 - No. 1
Oktubre 2010 

Mga nilalaman ng isyung ito:

 • My First 100 Days - P.1
 • Department of Agriculture Naghandog ng 10M para sa Farm To Market Road Project - P.1
 • LGU Ipinagdiwang ang buwan ng Nutrition - P.3
 

Pagsubat Taon 02 - No. 1

E-mail Print PDF

Pagsubat  

Ang pahayagan ng lokal na pamahalaan ng Corcuera 
Taon 2 - No. 1
Enero 2011 

Mga nilalaman ng isyung ito:

 • Climate Change Seminar, sinuportahan ng LGU - P.3
 • Mga dayong mangingisda, nahuli - P.3
 • Programang pangkaalaman tungkol sa Indigenous People, isinagawa - P.3
 • Pawikan at mga itlog nito, natagpuan - P.6
 • MSWD updates - P.6 
Last Updated on Friday, 21 January 2011 18:10
 

CNHS 4th Grand Alumni Homecoming

E-mail Print PDF

CNHS 4th Grand Alumni Homecoming

What's Inside

 • SEED of Simara - P.3
 • Daily Schedule - P.6
 • Gentle Reminders - P.8
 • Special Messages - P.10
 • Word From Pioneers - P.26
 • Historical Sketch - P.28
 • Golden CNHS Faculty/Staff - P.85
 • Tribute in Verse - P.86
 • Roster of Graduates - P.88
 • Sponsors - P.106
 • Greetings/Ads - P.108
 • Batch Coordinators - P.173
 • Behind the Scenes - P.174
 • Notes/Autographs - P.176
Last Updated on Monday, 12 September 2011 10:37
 
 • «
 •  Start 
 •  Prev 
 •  1 
 •  2 
 •  3 
 •  4 
 •  5 
 •  6 
 •  7 
 •  8 
 •  9 
 •  10 
 •  Next 
 •  End 
 • »


Page 1 of 10

Noticeboard

Noticeboard

Noticeboard is now available. If you want to post announcements here in simara website, just click the Contact Us and send your message.

Login Form


ShoutBox

Latest Message: 9 months ago
 • [harem f. fajuta]: dapat ay updated kad ato mga balita ag litrato sa mga nangyayari sa ato palangga nak isla . tuyar halimbawa sa isyu nak pagtaas it buhis it mga tawo. Dapat ay makialam kitang tanan kung tma kali o mali. Indi dapat kita maging bulag sa mga nangyayari sa ato isla. kaluluoy kag mga tawo. Kung sa ako parti ay medjo sobra sobrang taas. Igwa ako Comparison sa mga banwa sa probiinsya it Romblon. Pay s
 • [alex]: http://s3.amazonaws.com/bookdatabase/index.html
 • [alex]: hi
 • [ambring]: suffrage - pakibasa/comment reli sa forum - maramong salamat!
 • [Gilbert]: Joining you all Simaranhons in the observance of this Holy Week. Happy Easter sa tanang Kasimanwa.
 • [ambring]: Simara SEED - Secondary Education Eventful Day! Mam Lucin, wayang gador balita halin sa imo...
 • [ambring]: kapwa alumni, kapwa simaranhon, nio ka balita tungor sa February 2 - Simara "SEED", ag February 3, Simara/Corcuera Independence Day from Banton!?
 • [ambring]: TAMA RA - Travelers Advocacy on M
 • [ambring]: forum: kindly put in your input re "TAMA RA"...
 • [ambring]: Blessful and blissful 2013 ...
 • [dave manzalay]: Merry Christmas mga kasimanwa!
 • [ambring]: maramong salamat nak gador sa inro sanrok...
 • [ambring]: RANAS 2012: nag-aabiso sa mga dating nag-aambag, ag nag-iimbita sa mga gustong maki-RANAS - pamaskwa nak bugas para sa Simara...
 • [dave manzalay]: Belated Happy Thanksgiving!
 • [gilbert]: Also, sa swimming dapat maayaman et ato kababayan/kabataan kung paano mag-breast stroke, back stroke, free style, at paano magmaintain et stamina sa pagrangoy sa marayom nak ragat. Dapat din maayaman kung paano mag-swim pag engwa et rip tides, tulad diyan sa banwa hampig sa may timon nak malakas ang rip currents. Most importantl, ay maayaman ninra nak indi mag PANIC; we react dangerously pag nagpa
 • [gilbert]: Dave, talagang dapat gawin kinang mga sinabi mo regards sa pagbiyahe et motor, pagtupad sa limit et pasahero,pagtantiya et risgo et weather ag bayor. Pero di lahat ng kababayan nato ay maayam magrangoy. Siguro maayam mag-dip sa mababaw nak tubig, pero hindi ito ang swimming na gusto nako nak ituro sa mga students. Dapat nak maayaman kung paano rumangoy talaga sa marayom nak ragat kahit rangoy aso;
 • [dave]: discipline precedes action. discipline is precaution before action. ang disiplina na makinig sa weather forecast, di pagsakay sa overloaded na bangka, pagtalaga ng pulis o coastguard sa ragat at pagsunor sa mga safety measures habang nasa kalalawran ay sobra pa sa maayam magrangoy. besides, islanders as we are ought to know how to swim for our survival.
 • [gilbert]: Baka huli'y ra kinang disiplina kung hina ka sa gitna it ragat. Kung maayam ka tawo mag-rangoy, usa kinang safety plus sa sinomang pasahero. Kada sana ka ato mga kabataan ay mag-aray mag-swimming. Kararako kinanng pool raha sa palibot it Simara.
 • [dave manzalay]: mas maado siguro kung disiplina anay ka i unahon- disiplinang hanuyos na ipinatutupad ng LGU sa mga pumpboat operators ag pasahero, disiplina sa mga pumpboat owners ag disiplina sa sarili.
 • [ambring]: maado nak suggestion kali bayaw: isla ka simara, pero maramo nak simaranhon ka ya nakakaabot et hunasan...

Guests are shown between [].

Who's Online

We have 32 guests online

Polls